Akbank Direkt
 

İhracat Kredisi

İhracat faaliyetlerinde ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde, şirketinizin sevk öncesi ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik kredi türüdür. Belgeli ve belgesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Avantajları

İhracat Öncesi Finansal Destek
Sevk öncesi ihracatlarınızda ihtiyaç duyduğunuz finansmanı sağlar.

Maliyet
Taahhüt ettiğiniz işlemin gerçekleştirilmesine bağlı olarak vergi, resim, harç ve fon istisnası söz konusudur.

Kur Avantajı
TL kredi kullandırıldığından, şirketiniz kur riski taşımaz.